Video Overblijven met Edith

Welkom bij 'Overblijven met Edith'

Het online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO).

Eenvoudig te bedienen en transparant. Te gebruiken door ouders, TSO-krachten en TSO-administratie.

Ouders kunnen op een eenvoudige wijze inloggen en aangeven op welke dagen hun kind overblijft. De overblijfkrachten zien op één lijst welk kind overblijft, met eventuele bijzonderheden. De TSO-administratie heeft inzicht in de facturen en de opbouw hiervan.

'Overblijven met Edith' registreert, administreert en factureert de overblijfmomenten per kind en per gezin. Daarmee is het online overblijfsysteem dé oplossing om de registratie en administratie voor de scholen tot het minimum te beperken.

'Overblijven met Edith' is door vele scholen omarmd als een eenvoudig en effectief te bedienen programma. Het bespaart enorm veel tijd (80%), waardoor overblijfkrachten en administratie meer tijd kunnen besteden aan hun primaire taak: de kinderen een ongedwongen overblijftijd aanbieden.

Vrienden van Edith

Beschermingsbewind NHN staat voor vertrouwen en een persoonlijke aanpak. Persoonlijk door tijdens het opbouwen van onze werkrelatie intensief contact te hebben.