WebsiteEdithTotaal960pxX965px
item4a
item4c
item4
item3a
item4b
item3b1
item3b
item3b2
item3b2a
item3b2a1
item3b2a1a
item4b1
item3
Thumbnaildown
Lees verder Zo werkt het

Welkom bij ‘Overblijven met Edith’

Het online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO).

Eenvoudig te bedienen en transparant.
Te gebruiken door ouders, TSO-krachten en TSO-administratie.

Ouders kunnen op een eenvoudige wijze inloggen en aangeven op welke dagen hun kind overblijft. De overblijfkrachten zien op één lijst welk kind overblijft, met eventuele bijzonderheden. De TSO-administratie heeft inzicht in de facturen en de opbouw hiervan.

‘Overblijven met Edith’ registreert, administreert en factureert de overblijfmomenten per kind en per gezin. Daarmee is het online overblijfsysteem dé oplossing om de registratie en administratie voor de scholen tot het minimum te beperken.

‘Overblijven met Edith’ is door vele scholen omarmd als een eenvoudig en effectief te bedienen programma. Het bespaart enorm veel tijd (80%), waardoor overblijfkrachten en administratie meer tijd kunnen besteden aan hun primaire taak; de kinderen een ongedwongen overblijftijd aanbieden.

item3