Kinderen bij elkaar

Contact

Bent u ouder en heeft u een vraag over de tussenschoolse opvang op de school van uw kind, wend u zich dan in eerste instantie tot de coördinator of administratie van uw school. Dit doet u door in te loggen in uw ouderaccount en te kiezen voor de button 'bericht aan tso administratie'.

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen door onderstaand formulier in te vullen:

Overblijven met Edith

Pirola 18, 1902 JS Castricum, telefoon (0251) 82 61 46, edith@overblijvenmetedith.nl

Voor uitsluitend technische vragen m.b.t. het programma kunt u rechtstreeks contact opnemen met Hans Smit: hans@overblijvenmetedith.nl