Foto Wie is Edith

Ontstaan van het systeem

Als werkende moeder maak ik al jarenlang gebruik van de tussenschoolse opvang. De kinderen gaan er met veel plezier naar toe en ik heb het volste vertrouwen in het team.

Een paar jaar geleden werd ik er door een overblijfmoeder op aangesproken dat mijn kinderen niet altijd op de lijst stonden, terwijl ze wél aanwezig waren. Of ik daar op wilde letten. Uiteraard moet ik er als ouder voor zorgen dat mijn kinderen correct zijn aangemeld. Mijn kinderen hebben de leeftijd om zelfstandig naar school te gaan en bovendien blijven ze naast de vaste dagen ook incidenteel over. Dat gaf een dilemma, namelijk dat ik geen zicht had op de overblijfbijdrage en de overblijflijst. Want wat gebeurt er als mijn kind zich tussen de middag niet meldt bij de overblijf?!

Als leerkracht in het basisonderwijs ondervond ik soortgelijke problemen; kinderen met geld op zak, contant geld in de school, leerkracht die (mede)verantwoordelijk gesteld wordt voor de aanmelding voor de overblijf en het bewaken van het geld. Allemaal aspecten die ten koste gingen van de concentratie en de effectieve leertijd.

Ook de persoonlijke dan wel medische informatie over het kind bevindt zich in een grijs gebied; stel een kind heeft een bekende allergie, maar wisselende medicijndosering. De leerkracht weet ervan, maar een invalkracht kan verzuimen dit door te geven aan de TSO-kracht. Wie zorgt er dan voor dat het kind de juiste dosering krijgt?! En zo zijn er legio voorbeelden. ... lees verder Appeltje

Vrienden van Edith

Beschermingsbewind NHN staat voor vertrouwen en een persoonlijke aanpak. Persoonlijk door tijdens het opbouwen van onze werkrelatie intensief contact te hebben.