Vervolg Ontstaan van het systeem

Het werd helemaal schrijnend toen tijdens de jaarlijkse ouderraadsvergadering de TSO-administratie onder vuur kwam te liggen van (terecht) kritische ouders: hoe lopen de geldstromen, hoeveel geld komt er binnen en hoeveel geld gaat eruit? Klopt het aantal aanwezige kinderen met de afgestreepte strippen, zijn de cijfers transparant en controleerbaar? Allemaal zeer reƫle en tevens confronterende vragen. Voor directie, maar ook voor de TSO-administratie, in dit geval een vrijwilliger die al jarenlang de administratie verzorgt, op eigenwijze ingericht en dat zeer nauwgezet doet. Ze wilde de administratie graag overdragen aan iemand anders, omdat haar kinderen het volgend schooljaar de school verlaten. Echter door het vele werk bleek het niet meer over te dragen aan een ander. Ook het werken met spreadsheets als Excel bleek volstrekt geen soelaas te geven. Uiteindelijk kon ook de schooldirectie geen antwoord geven.

Samen met een zeer kundige programmaschrijver zijn we met vier scholen die verschilden in omvang, cultuur en administratievoering gaan brainstormen. Alle waren op zoek naar een andere manier van registreren en administreren. De belangrijkste vraag luidde: wat willen wij expliciet als ouder, als overblijf en als school? Er werd kritische, praktische en ontwikkelingsgerichte feedback gegeven; hoe kan het programma zo ontwikkeld worden, dat alle gebruikers van de overblijf er het maximale uit halen? En dat zonder de doeltreffendheid en gemak uit het oog te verliezen.

Met trots kan ik zeggen dat dit zeer zeker is gelukt. Op dit moment maken vele scholen in heel Nederland gebruik van het online programma 'Overblijven met Edith'.

Edith Water, initiatiefnemer van 'Overblijven met Edith'